Kişisel Günlüğü
ufukdenizasci.com.tr

Yeni Elifba Yollarında Eski Hatıra ve Duygularım' adlı eser, bütün Türklerin ortak bir alfabe kullanıp kullanamayacaklarını, ortak bir Türkçe ile konuşup konuşamayacaklarını tartışmak üzere 1926 yılında Bakû’da toplanan I.Türkoloji Kurultayı’nın hazırlık safhasında yapılan çalışmaları, Kurultay’a…