Kişisel Günlüğü
ufukdenizasci.com.tr

Kırgız Türklerinin tarihî macerasını Yenisey bölgesinde yaşadıkları dönemden, Isıkköl civarına geldikleri 13. yüzyıla kadarki periyodu anlatan kaynak kitaptır. Eser, ünlü tarihçi V.V. Barthold tarafından kaleme alınmıştır. Barthod, çeşitli Çin, Arap, Fars ve Orta Asya bölgesinde…