Kişisel Günlüğü
ufukdenizasci.com.tr

Bekir Çobanzâde’nin bugün bile değerini kaybetmeyen Türk-Tatar Lisaniyatına Medhal adlı eserini, doktora öğrencim Fatih Numan Küçükballı'yla çalışıp “Türk-Tatar Dil Bilimine Giriş (Ocak-2015, Konya, Palet Yayınları)” adıyla Türkiye Türkçesine aktardık.  Kitabın yeni yayınına Bekir Çobanzâde ve Türk-Tatar Lisaniyatına Medhal hakkında bilgiler…