Kişisel Günlüğü
ufukdenizasci.com.tr

/A/ SESİ Ses Bilgisi (Phonetic) Türkiye Türkçesinin ünlüler kategorisinde uzun ve kısa olmak üzere iki tür /a/ sesi vardır. “Aldı, baktı, ağaç” sözcükleri kısa /a/ ünlüsüne; “sa:lim, fa:ni, kahya:”daki ise uzun /a:/ya örnek gösterilebilir. /a/…