Kişisel Günlüğü
ufukdenizasci.com.tr

Dil meselesi tartışılırken bir gerçek her zaman göz ardı edilmiştir. Bu, Türkçenin başka dillerde olan on binlerce kelimesinin hiç akla dahi getirilmemesidir. Moğolca, Urduca gibi artık epey uzakta kalmış diller ile Farsça, Ermenice, Gürcüce gibi…

Chicago Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Robert Dankoff, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü ile Türk Edebiyatı Bölümü’nün katkılarıyla 25 Kasım 2001 tarihinde düzenlenen programda Evliya Çelebi’nin Seyahatname’si üzerine bir konuşma yaptı. Dünyadaki en önemli Türk ve Osmanlı…

"Hızla yok olan dillerin derdine düşen David Krystal'ın Dillerin Katli adlı kitabını okuduğumda (Profil Yayınları, 2007) böyle kötü hissetmiştim kendimi. Bu yazı da alıp o uzak diyarlara götürdü beni, hatıralarını bırakacağı kimsesi olmadan göçüp giden…

Kocaoğlu'nun Atabek'in bazı sözcüklerine yönelik eleştirel yazısını aynen yayınlıyoruz: Sayın Adnan Bey, Verdiğiniz örnekler için çok teşekkür ederim. Ancak, o örneklerden aşağıdakilerin kökeni Türkçe değildir: aba (Kırgız): Farsça "heva" sözcüğünün Kırgızca söylenişi: aba < hava…

Timur Kocaoğlu hocamızın Türkçede "hava" anlamına gelen sözcüklerin peşine düştüğü günden beri e-posta öbeklerine yeni yeni yazılar düşmekte. Bunlar içerisinde ilgimizi çekenleri biz de yayınlamaya devam edeceğiz. Sayın Adnan ATABEK'in gönderdiği bilgiler hem ilginç hem…

Timur Kocaoğlu'nun Google gruplarından Türklük-Bilgisi'ne gönderdiği bir yazısı okunmalı ve özellikle bir yerlere not edilmelidir. Yazıyı anen yayımlıyor, Kocaoğlu'nun çağrısın kulak vermenizi diliyorum. Bir kaç gün önce Fizikçi bir arkadaşım sordu:  "Arapça 'hava' sözcüğü yerine…

  Kâşgarlı Mahmut İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk milliyetçiliğinin ilk temsilcisidir. Türk dilinin, Türk milliyetçiliğinin en büyük sözcüsü Kâşgar'da doğdu. Saciye ve Hamidiye Medreseleri'nde tahsil gördükten sonra kendisini Türk dili incelemelerine adamıştır. Bu amaçla Orta Asya'yı…