Kişisel Günlüğü
ufukdenizasci.com.tr

KIRGIZLAR

Aralık 28, 2009 No Comments ufuk Kırgızlar

Kırgız Türklerinin tarihî macerasını Yenisey bölgesinde yaşadıkları dönemden, Isıkköl civarına geldikleri 13. yüzyıla kadarki periyodu anlatan kaynak kitaptır. Eser, ünlü tarihçi V.V. Barthold tarafından kaleme alınmıştır. Barthod, çeşitli Çin, Arap, Fars ve Orta Asya bölgesinde yaşayan diğer milletlerin geriye bıraktıkları eserlerden istifade ederek, kapsamlı, ayrıntılı akademik bir eser ortaya çıkarmıştır.

Bu çalışma, sadece genel Türk tarihi alaında çalışma yapanlar için değil, Türkoloji ile ilgilenen herkese kaynak olabilecek çok amaçlı bir üründür.

Kırgızistan'da KIRGIZDAR (Kırgızlar) adıyla basılan kitapta bir bölümü de oluşturan bu bilgiler sayesinde, Kırgız Türklerinin kökeni, en eski tarihleri ve 13. yüzyıla kadarki değişimleri gözler önüne serilmektedir. Onların kurdukları devletleri, liderlerini ve yaşam mücadelelerini bu kitapta bulabileceksiniz.

Ufuk Deniz AŞÇI, Barthold'un bu çalışmasını  "Kırgızcadan" çevirmiştir. Çeviri bittikten sonra, eserin asıl dili olan Rusçadaki orijinal hâli gözden geçirilmiş, Rusçadan Kırgızcaya çeviri esnasında herhangi bir eksik veya yanlış yapılıp yapılmadığı kontrol edilmiştir.

Eserin birinci baskısı, Kömen yayınları tarafından yapılmıştır. 2010 yılı içerisinde yenilenmiş, genişletilmiş 2. basıkısı yapılacaktır.

Vasilij Viladimiroviç Barthold 'un diğer yayımlanmış kitapları için tıklayınız.

Kırgızlar'ın ISBN NO'su: 97565273X

Leave a reply

Please enter your real name. Don't worry your email will not be visible for pubic. We hate spam! If you have a website write it here. A backlink is always welcome.