Kişisel Günlüğü
ufukdenizasci.com.tr

Musa-name İnceleme – Transkripsiyonlu Metin Çeviri – Dizin – Tıpkıbasım

Aralık 26, 2014 No Comments ufuk Mûsa-nâme

Çağatayca ve Çağatay edebiyatı denilince akla klasik dönem şairleri ve onların eserleri gelir. Halbuki kabaca 15. yüzyıldan 20’inci yüzyılın ilk çeyreğine kadar süregelen bir yazı dili ve edebiyatı bütün ihtişamıyla karşımızda durmaktadır. Bütün Müslüman Kuzey ve Doğu Türklüğünün 15’inci ve 20’inci yüzyıllar müşterek yazı dili ve edebiyatı olarak varlığını sürdürmüş bu dönem ile 20’inci yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak oluşan/oluşturulan çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları arasında suni bir boşluk yaratılmıştır. Bunun iki nedeni vardır. Bunlardan ilki,1917 Bolşevik devriminden sonra Türkistan Türklüğünün geçmişle olan bağlarının kesilmek istenmesi ve yeni rejimin kendini sağlama alması gayretleridir.

Eser hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Leave a reply

Please enter your real name. Don't worry your email will not be visible for pubic. We hate spam! If you have a website write it here. A backlink is always welcome.