Kişisel Günlüğü
ufukdenizasci.com.tr

UKRAYNA'DA ULUSLARARASI "DİL VE KÜLTÜR" KONFERANSI Organizasyon Komitesi, Profesör Sergey Burago anısına düzenlenecek olan «Dil ve Kültür» konulu 19. Uluslararası Bilimsel Konferans’a katılmaya davet etmektedir. Konferans, 21-25 Haziran 2010 tarihinde, Kiev’deki (Ukrayna) Kiev Milli Üniversitesi…

* MTAD'ın yeni sayısı çıktı. Yeni sayıda yer alan yazıların adları aşağıda verilmiştir. Yazıların pdf şekline ulaşmak için tıklayınız. Cilt 6, Sayı 4, Aralık 2009 1. Kapak Sayfası / İçindekiler 5. Sunuş ÖZÖNDER, F. Sema…

/A/ SESİ Ses Bilgisi (Phonetic) Türkiye Türkçesinin ünlüler kategorisinde uzun ve kısa olmak üzere iki tür /a/ sesi vardır. “Aldı, baktı, ağaç” sözcükleri kısa /a/ ünlüsüne; “sa:lim, fa:ni, kahya:”daki ise uzun /a:/ya örnek gösterilebilir. /a/…

  Kâşgarlı Mahmut İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk milliyetçiliğinin ilk temsilcisidir. Türk dilinin, Türk milliyetçiliğinin en büyük sözcüsü Kâşgar'da doğdu. Saciye ve Hamidiye Medreseleri'nde tahsil gördükten sonra kendisini Türk dili incelemelerine adamıştır. Bu amaçla Orta Asya'yı…

Yukarıdaki haritada, bugün itibariyle Türk topluluklarının yaşadığı yerlerin belirlendiği bir Avrasya haritasıdır. Haritada farklı renk grupları vardır. Bunlar, Türk topluluklarının akrabalık derecelerini göstermektedir. Mesela Mavi tonla belirtilmiş grupta, Selçuklu-Osmanlı (Oğuz) Türkleri yer almış, hemen altında…

Kırgız Türklerinin tarihî macerasını Yenisey bölgesinde yaşadıkları dönemden, Isıkköl civarına geldikleri 13. yüzyıla kadarki periyodu anlatan kaynak kitaptır. Eser, ünlü tarihçi V.V. Barthold tarafından kaleme alınmıştır. Barthod, çeşitli Çin, Arap, Fars ve Orta Asya bölgesinde…

Yeni Elifba Yollarında Eski Hatıra ve Duygularım' adlı eser, bütün Türklerin ortak bir alfabe kullanıp kullanamayacaklarını, ortak bir Türkçe ile konuşup konuşamayacaklarını tartışmak üzere 1926 yılında Bakû’da toplanan I.Türkoloji Kurultayı’nın hazırlık safhasında yapılan çalışmaları, Kurultay’a…

Son söz, yine sıradan yaşayan ve gerçeği abartmadan kabullenmeye çalışan Steve’in ağzından duyulur: Her şeye rağmen bir peygamber kadar mutlu olmaya çalışmaktır yaşamak Hiç tanımadığınız birileri, Antro-genetik adlı yeni bilimi kullanarak sizin en kutsal değerlerinizle…