Kişisel Günlüğü
ufukdenizasci.com.tr

Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU-ÇENGEL

Aralık 22, 2010 No Comments ufuk TÜRKOLOGLAR

ÖZGEÇMİŞ

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1986.

Yüksek Lisans: Türk Dili, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989.
Tezin adı: Modern Uygur Türkçesinde Fiil

Doktora: Türk Dili, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.
Tezin adı: Uygur Şairi Abdurehim Ötkür'ün Şiirleri-İnceleme, Metin ve Aktarma, Dizin

İş Deneyimi: 1987-1995 Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara.

1995-2002 Yard. Doç Dr. Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara.
2002-2003 Konuk Öğretim Üyesi, Kırgısiztan- Türkiye Manas Üniversitesi, Türkoloji Bölümü, Bişkek/Kırgızistan.
2003-2004 Doç. Dr. Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara.
Ekim 2004-Ocak 2005 Burslu Öğretim Üyesi, Free University, Institute of Turkology, Berlin/Almanya
2005 Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara.

Medenî durumu: Evli, bir çocuk annesidir.

Doğum Yeri/Yılı: Van- 1965

Yabancı Diller: İngilizce

Uzmanlık Alanları: Tarihi ve modern Türk lehçeleri, Ermeni Kıpçakçası hukuk belgeleri, Dil bilimi, Söz varlığı

KİTAPLAR

1. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2000), Abdurrahim Ötkür’ün Şiirleri, İnceleme-Metin-Aktarma- İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, C. I-II, 711 s.

2. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2005) Kırgız Türkçesi Grameri -Ses ve Şekil Bilgisi-Metin-Çeviri-Dizin, Ankara: Akçağ Yayınları, 424 s.

3. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2009), Abdulaziz Mahdum Çingizhan ve Uygur Sarfı, İnceleme-Metin-Çeviri-Notlar-Tıpkıbasım (Basım aşamasında).

KİTAP BÖLÜMLERİ

1. Kasapoğlu Çengel, Hülya (1998),  “Kırgız Türklerinin Edebiyatı”, Türk Dünyası Edebiyatları, İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, 437-476.

2. Kasapoğlu Çengel, Hülya (1998), “Uygur Türklerinin Edebiyatı”, Türk Dünyası Edebiyatları, İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, 595-641.

3. Kasapoğlu Çengel, Hülya (1998), “Kırgız Türk Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı, Türkiye Dışı Türk Edebiyatları, C. 4, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 367-397.

4. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2006), “Kırgız Türkçesi”, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri I –Fiil- Basit Çekim, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

5. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2007), “Kırgız Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yayınları, 481-542.

ULUSAL VE ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALELER

1. Shimin, Geng, “Çin’deki Türk Dilleri ve Üzerlerinde Yapılmış Çalışmalar”, (İngilizceden çeviren: Hülya Kasapoğlu), Türk Kültürü, S. 301, Mayıs 1988, 298-303.

2. Kasapoğlu Çengel, Hülya (1990), "Türk Dünyasında Kitaplar: Gulam Gafurî’nin Uygur Şiveleri Sözlüğü", Türkistan Dergisi, S. 10,  İstanbul 1990, 63-64.

3. Kasapoğlu Çengel, Hülya (1991), “Asya Çöllerinde Parlayan Yıldız-Lutpulla Mutällip”, Türk Kültürü, S. 339, Temmuz 1991, 442-445.

4. Kasapoğlu Çengel, Hülya (1995), “Türkiye Türkçesi ile Kırgız Türkçesindeki Ortak Alınma Kelimeler”, Türk Dili, S. 521, Mayıs 1995, 467-479.

5. Kasapoğlu Çengel, Hülya (1997), “Manas Destanı’nda Heyecan ve Coşku Cümleleri”, Manas 1000 Bişkek Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara 1997, 127-138.

6. Kasapoğlu Çengel, Hülya (1998), “Abdurrahim Ötkür’ün Şiirlerinde Hürriyet ve Mücadele”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 5, Bahar 1998, 87-97.

7. Mutiy, İbrahim; Osmonov, Mirsultan, “Kâşgarlı Mahmud’un Yurdu, Hayatı ve Mezarı Hakkında” (Uygurcadan çeviren: Hülya Kasapoğlu Çengel), Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences of The Turkish World, S. 23, Güz/2002, 189-208.

8. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2002), “Kırgız Türkleri ve Kırgız Türkçesi”, Türkler, C.19, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, 578-595.

9. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2002), “Uygur Şairi Abdurehim Tileşup Ötkür (1923-1995)”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 5, Bişkek 2002, 37-58.

10. Hu Zhen-Hua, “Fu-yü Kırgızlarının Günlük Hayatta Kullandıkları Bazı Kelimeler”, (Kırgızcadan çeviren: Hülya Kasapoğlu Çengel), Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 4, Bişkek 2002, 187-204.

11. Hu Zhen-Hua, “Fu-yü Kırgızlarının Günlük Hayatta Kullandıkları Bazı Kelimeler”, (Kırgızcadan çeviren: Hülya Kasapoğlu Çengel), Millî Folklor Üç Aylık Uluslar Arası Halkbilimi Dergisi/ International and Quarterly Journal of Folklore, S. 58, Yaz/2003, 58.
12. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2003), “Aalı Tokombayev’in ‘Kanduu Cıldar’ Romanı”, Akademik B. M Yunusaliyev cana Kırgız Filologiyası (İlimiy makalalar cıynagı), Bişkek 2003, 537-544.

13. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2003), “Fu-yü Kırgızcasının Temel Söz Varlığı”, Millî Folklor Üç Aylık Uluslar Arası Halkbilimi Dergisi/ International and Quarterly Journal of Folklore, S. 60, Kış/2003, 184-199.

14. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2003),  “Çolpan, Ötkür ve Ata Atacanov’un Şiirlerinde Kelime Dünyası”, Türk Kültürü, S. 487-488, Kasım-Aralık, 2003, 392-401.

15. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2004), Oleksandr Garkavets, Urumskiy slovnik, Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi/ Journal of Social Sciences of The Turkish World, S. 28, Kış/2004, 180-187.
16. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2004), “Kırgızistan’da İki Dillilik”, Türk Yurdu, C. 24, S. 199, Mart 2004, 45-50.

17. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2004), “Urum Türkleri ve Folkloru”, Millî Folklor Üç Aylık Uluslar Arası Halkbilimi Dergisi/ International and Quarterly Journal of Folklore, S. 61, Bahar/2004, 58-67.
18. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2004), “Fu-yü Kırgızcasının Ses Özellikleri”, Türkbilig Türkoloji Araştırmaları, S. 7, Bahar/2004, Ankara, 87-100.

19. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2007), “Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesiyle Yazılmış Töre Bitigi ve Bu Eserdeki töre, yargı, bitik Terimleri Üzerine”, Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi/Journal of Turkology Research, S. 1, Güz/2007, 77-96.

20. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2008), “Urum Diyalektlerinde Tipik Kıpçak Özellikleri”, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, (Ed. Ekrem Arıkoğlu), Ankara, 2008: Akçağ Yayınları, 252-264.

21. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2009). “Ermeni Harfli Kıpçakça Söz Varlığı Üzerine Notlar”, International Journal of Central Asian Studies, Festschrift to Commemorate the 80th Anniversary of Prof. Dr. Talat Tekin’s Birth, The International Association of Central Asian Studies Korea University of International Studies, Vol.13, 2009, Korea, 165-181.

22. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2010), “Abdulaziz Mahdum Çingizhan ve Uygur Sarfı Adlı Eseri Hakkında”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi (Baskıda).

ULUSLAR ARASI KONGRELERDE SUNULMUŞ BİLDİRİ VE KONFERANSLAR

1. Kasapoğlu Çengel, Hülya (1995), “Manas Destanı’nda Kelime, Cümle ve Bölüm Tekrarlarının Stilistik Bakımdan Önemi”, Manas Destanı ve Etkileri Uluslar Arası Bilgi Şöleni, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara 1995, 63-87.

2.  Kasapoğlu Çengel, Hülya (1996), "Türkolog, Şair ve Yazar Abdurehim Ötkür", 2. Uluslar Arası Doğu Türkistan Kültür ve Tarih Sempozyumu, İstanbul, 21-23 Ekim 1996.

3. Kasapoğlu Çengel, Hülya (1996), “Manas Destanı’nda Tolkundanuu Bildirgen Süylömdör”, Manas Destanının 1000.Yıl Kutlamaları Uluslar Arası Bilgi Şöleni, Atatürk Kültür Merkezi, Bişkek/KIRGIZİSTAN, 25-30 Ağustos 1996.

4. Kasapoğlu Çengel, Hülya (1999), “Kırgız Türkçesindeki ‘Eken’ Üzerine”, 3. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı 1996, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1999, 641-651.

5. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2002), "Fonetiçeskie osobennosti kırgızskogo yazıka Fu-yu", Pervıy Mejdunarodnıy Tyurkologiçeskiy Kongress, Aktual\'nıe problemı sovremennoy tyurkologii, Türkistan/KAZAKİSTAN, 9-12 Oktyabr 2002.

6. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2003), “Kırgızistan’da Mamlekettik Til”, Manas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bişkek/KIRGIZİSTAN, 7 Şubat 2003.

7. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2003), “Kırgızistan’da Resmî Dil”, 46th Annual Meeting of the Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Ankara/TURKEY, 22-27 June 2003.

8. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2004), “Türkiye’deki Türkoloji Çalışmaları”, Freie Universität Institut für Turkologie, Berlin/GERMANY, 9 Aralık 2004.

9. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2005), “Spracliche Situation und Sprachenpolitik in Kyrgyzstan Beobachtungen und Analysen”, Humboldt-Universität zu Berlin Zentralasien-Seminar, Berlin/GERMANY, 3 Ocak 2005.

10. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2005), “Bugünkü Kıpçak Türkçesine Katkılar: Urum Türkçesi”, Türk Dil ve Kültürünün En Eski Dönemleri-Tarihî Gelişme Çizgisi-Kıbrıs’a Ulaşması- Bugünkü Durumu Uluslar Arası Bilgi Şöleni, Girne American University, Girne/KIBRIS, 23-26 Mayıs 2005.

11. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2005), “Armenian Kipchak and living Kipchak languages”, 6. Deutschen Turkologenkonferenz, Frankfurt am Main/GERMANY, 23-26. Juli 2005.

12. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2006), “Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesiyle Yazılmış Töre Bitigi Adlı Eserdeki Hukuk Terimleri Üzerine", I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, İzmir, 9-15 Nisan 2006.

13. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2006), “On the Kypchak Lexicology in Töre Bitigi written in Armeno-Kypchak, XIIIth International Conference on Turkish Linguistics, Uppsala/ SWEDEN, August 16-20, 2006.

14. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2007), “Urum Kıpçak Diyalektleri”, I. Uluslar Arası Türkiyat Araştırmaları Kongresi-Balkanlar ve Türkler-, Priştina/KOSOVA, 6-8 Kasım 2007.

15. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2009),  “Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi Metinleri Üzerine”, Kafkaslarda Türk Dili ve Kültürünün Etkileri Uluslar Arası Çalıştayı, Türk Dil Kurumu-Ardahan Üniversitesi, Ardahan, 5-6 Mart 2009.

16. Kasapoğlu Çengel, Hülya (2009),  “Grek Harfli Türkçe Metinler”, Uluslar Arası Karamanlı Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı, Türk Dil Kurumu-Nevşehir Üniversitesi, Nevşehir, 15-16 Mayıs 2009.

17. Kasapoğlu Çengel, Hülya; Eker, Süer (2009), “Kipchak Turkic as a Part of Balkans’ Cultural Heritage”, International Symposium The Book–Romania-Europe, Bucharest/ROMANIA, 20–23 September 2009.

Leave a reply

Please enter your real name. Don't worry your email will not be visible for pubic. We hate spam! If you have a website write it here. A backlink is always welcome.