Kişisel Günlüğü
ufukdenizasci.com.tr

Prof. Dr. Leyla KARAHAN

Aralık 22, 2010 No Comments ufuk TÜRKOLOGLAR

1951 yılında Ankara'da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Ankara, Konya ve İstanbul'da tamamladım. 1971-1972 öğretim yılı yaz döneminde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümünden ve İstanbul Yüksek Öğretmen Okulundan iyi derece ile mezun oldu.
Erzurum Yavuz Selim İlk öğretmen Okulunda, Ankara'da çeşitli liselerde ve Gazi Eğitim Enstitüsünde öğretmen olarak görev yaptı.

1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Yüksek Lisans eğitimimi tamamladı. 1982 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünde öğretim görevlisi kadrosuna atandı. Uzun bir süre ara vermek zorunda kaldığı lisansüstü çalışmalarıma 1984 yılında Gazi Üniversitesinde devam etti. 1986 yılında bu üniversitede Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun'un gözetiminde yaptığı "Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yûsuf" konulu çalışmam ile doktoramı tamamladı. 1987 yılında yardımcı doçent, 15 Ekim 1992 yılında da doçent oldu.

1992-1994 yılları arasında Gazi Üniversitesi Türk Dili Dersleri Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. 1992 yılında YÖK tarafından Türk Dil Kurumu aslî üyeliğine seçildi. 1992-1997 yılları arasında Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü Türk Dil Eğitimi Anabilim dalı başkanlığı görevini yaptı. 31 Ağustos 1998 tarihinde Profesörlük kadrosuna atandı. Hâlen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora dersleri verdim. Bugüne kadar birçok yüksek lisans ve doktora tezi yönettim. Türk dili ile ilgili yayımlanmış çeşitli kitap ve makalelerim ile millî ve milletlerarası kongrelerde sunulmuş bildirilerim bulunmaktadır.

Leave a reply

Please enter your real name. Don't worry your email will not be visible for pubic. We hate spam! If you have a website write it here. A backlink is always welcome.